C A   M A R C E L O

r e h a b i l i t a c i ó

Edifici familiar que data originalment dels segles XVII-XVIII i que havia sofert diverses intervencions posteriors.

El pas del temps i la manca de manteniment fan que l’immoble, abans de la intervenció, presenti un estat de conservació que fa preveure que si no s‘hi intervé, pot ser que es degradi en un curt període de temps.

 

L’objecte de la intervenció és que l’edifici, una vegada rehabilitat, pugui continuar essent ocupat per la família propietària, amb la voluntat que aquesta ocupació -que perdura de fa generacions-, no es vegi interrompuda.   

  

Es projecta una rehabilitació integral en diverses fases que comença per la coberta, continua per les façanes/terrassa i finalitza a l’interior, amb la voluntat de renovar l’immoble respectant la seva antiguitat, tot conservant/recuperant els elements que li donen caràcter -i que s’han conservat-, tals com les bigues que suportaven la coberta, la barbacana, les obertures  i els balcons/baranes de ferro forjat del segle XIX.

 

La planta baixa es rehabilita mantenint els elements característics propis del que havia estat: el taller d’un ferrer. En aquest sentit, es conserva en la façana els elements que s’utilitzaven per canviar les ferradures als cavalls i també la pedra de la cantonada, que tenia la funció de que el carruatges es separessin el suficient al transitar/girar.

La planta segona i sotacoberta, s’unifiquen per crear un dúplex lluminós y acollidor, tot reordenant els espais resultants de la rehabilitació i potenciant la situació de les obertures de les façanes existents.

lloc : Vila-Seca

any : 2006/2010

autor del projecte : Guillem Carrera

col·laboradors : Eva Crespo, Francesc Gorgas, Meritxell Anglès, Xavier Foraste

contractista : Construccions Plana, Construcciones Andrés Cintas SLU

fotografia : Cristina Serra