C A S A   P D

a r q u i t e c t u r a

La idea d'implantació de l'habitatge és una volumetria senzilla que s'integri en el paisatge com si aquest fos el seu lloc natural.

 

Es proposa un habitatge en el que els seus espais mirin al mar, a la vegetació de la parcel·la (conservant els elements vegetals més importants), al bosc en la part posterior... a la vegada que es creen unes terrasses naturals o arquitectòniques per facilitar al propietari l'ús i gaudi de les vistes.

La vivenda articula la seva estructura amb un nucli vertical de comunicacions situat en la part posterior de l'habitatge, semienterrat.

 

La planta soterrani conté garatge, traster, espai d'instal·lacions, espai per al personal domèstic, pati per il·luminar de manera natural aquesta planta i una habitació polivalent. (home-cinema, gimnàs, taller, etc...).

La planta semisòtan/baixa conté el dormitori principal, un doble espai, dues habitacions, un bany i la terrassa superior.

La planta primera conté l'estudi/gabinet i la terrassa de la coberta/mirador.

 

El tractament exterior alterna vegetació natural, jardineria, zones pavimentades, una piscina desbordant, y escales de transició entre els diferents nivells.

 

Es proposa un estudi precís del control llumínic, tant directe com indirecte, mitjançant obertures, porxos i voladissos que ofereixen protecció solar passiva. 

lloc : Premià de Dalt

any : 2013

autor del projecte : Guillem Carrera

col·laboradors : Daniel Marcelo

fotografia : Guillem Carrera