C A S A   V N

a r q u i t e c t u r a

lloc : Alella

any : 2014/2018

autor del projecte : Guillem Carrera

col·laboradors : Daniel Marcelo, Indibil Solans, Lara Arin, Meritxell Anglès, Zero Consulting, Estudi Cuyas 38 SL, Geotec, Altipla Serveis Topogràfics SLP, Pentadom Edificios Inteligentes, Massoni SL, Zinco Cubiertas Ecológicas SL, Nou Concepte Interiors SL, Soloconfort SLU,  Alumilux & Metal.lux, Oficrea, Luxiform Il·luminació,  Inelsa Zener, Albert Pons

contractista : Garcia Riera SL

fotografia : Adrià Goula