S E R V I F I N Q U E S

i n t e r i o r s

Rehabilitació de local comercial situat en l'interior de la planta baixa d'un edifici i que forma part d'una galeria comercial; amb l'objectiu de crear una nova distribució funcional i estètica, per tal que aquest esdevingui un element empresarial significatiu pel client.

 

L’execució del projecte comporta inicialment l’enderroc del forjat que divideix el local en planta baixa i planta altell, l’enderroc de l’escala i dels envans existents, el desmuntatge dels elements de mobiliari (ja sigui mòbil o fix) i el desmuntatge dels diferents tancaments de vidre del local que no s’adeqüen a les noves necessitats d’il·luminació o ventilació.

Després, es construeix el nou forjat i l’escala, que esdevenen els elements articuladors i tectònics protagonistes.

Posteriorment, es renova el llenguatge compositiu interior mitjançant nous materials, acabats i il·luminació, amb la voluntat d’obtenir percepció d’amplitud i millorar el confort dels usuaris.

Per últim, es situa un mobiliari que acaba de definir el nou espai de treball projectat.

 

La planta baixa conté una àrea polivalent, un bany i espais d’emmagatzematge dels elements a utilitzar segons quin tipus d’ús es vulgui dur a terme a l’àrea polivalent.

La planta altell conté espais administratius i un arxiu.

lloc : Tarragona

any : 2012/2013

autor del projecte : Guillem Carrera

col·laboradors : Edgar Argemí, Andreu Ibañez 

contractista : Baumester SL

fotografia : Cristina Serra