AECCafè. 2016. Articles de la plataforma AECCafè, de California, EEUU, sobre el Centre de dia i Casal de gent gran de Blancafort i Ca Marcelo, escrits per Sumit Singhal. 2017. Publicació de Casa Siena. 2018. Publicació de Casa Júlia. 2019 Publicació de Casa VN.

Archdaily. 2016. Publicació del Centre de dia i Casal de gent gran de Blancafort i de Ca Marcelo a la plataforma d'arquitectura Archdaily. 2017. Publicació de Casa Siena. 2018. Publicació de Casa Júlia. 2019. Publicació de Casa VN.

Archello. 2016. Publicació del Centre de dia i Casal de gent gran de Blancafort i de Ca Marcelo a la plataforma d'arquitectura Archello. 2017. Publicació de Casa Siena. 2018. Publicació de Casa Júlia. 2019 Publicació de Casa VN.

Archilovers. 2018. Publicació del Centre de dia i Casal de gent gran de Blancafort, de Ca Marcelo, de Casa Siena i de Casa Júlia a la plataforma d'arquitectura Archilovers. 2019 Publicació de Casa VN. 

Archiscene. 2018. Publicació de Casa Júlia a la plataforma d'arquitectura Archiscene. 

Architettura, Infrastrutture, Paesaggio. 2003. Publicació de propostes desenvolupades al Seminario Internazionale di Progetazzione 'Architettura, Infrastrutture, Paesaggio - Cagliari'. Facoltà d'architettura. Politecnico di Milano. 

Architizer. 2016. Publicació del Centre de dia i Casal de gent gran de Blancafort i de Ca Marcelo a la plataforma d'arquitectura Architizer, de Nova York, EEUU. 2017. Publicació de Casa Siena. 2018. Publicació de Casa Júlia. 2019 Publicació de Casa VN.

Arquine. 2018. Publicació del Centre de dia i Casal de gent gran de Blancafort a la plataforma d'arquitectura Arquine, de Ciudad de Méjico, Mèxic..

Arquitectura Viva. 2018. Publicació del Centre de dia i Casal de gent gran de Blancafort a la plataforma d'arquitectura Arquitectura Viva, de Madrid, Espanya.

AT. 2004. Commemoració dels 40 anys de l'edifici del Govern Civil de Tarragona, de l'arquitecte Alejandro de la Sota a la revista AT Arquitectes de Tarragona, editada per la Demarcació de Tarragona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.

A&C Architecture and Culture Magazine. 2019 Publicació de Casa VN a la revista d'arquitectura i cultura A&C Architecture and Culture Magazine, de Korea.

Casalibrary. 2019 Publicació de Casa VN.

Concept. 2019.  Publicació del Centre de dia i Casal de gent gran de Blancafort  a la revista Concept, de Korea.

Designbox. 2018. Publicació del Centre de dia i Casal de gent gran de Blancafort i de Casa Júlia a la plataforma d'arquitectura Designbox. 2019 Publicació de Casa VN.

Design & Solutions. 2019. Publicació de la Casa VN al número 10 de la revista Design & Solutions, de Jung.

Dezeen. 2018. Publicació del Centre de dia i Casal de gent gran de Blancafort a la plataforma d'arquitectura Dezeen, de Londres, GB i Nova York, EEUU.

Divisare. 2016. Publicació del Centre de dia i Casal de gent gran de Blancafort i de Ca Marcelo a la plataforma d'arquitectura Divisare, de Roma, Italia. 2017. Publicació de Casa Siena. 

El projecte de l'espai viari. 2004. Publicació de projectes realitzats a l'assignatura Urbanisme, dels cursos coordinats per Estanislau Roca, Dani Mòdol i Manuel Franco. Aula d'Arquitectura.

Fundación Arquia. 2016. Publicació del Centre de dia i Casal de gent gran de Blancafort, de la Casa Siena, de la Casa CL, de la Casa MB, de Ca Marcelo, de Servifinques i de Multiópticas Teixidó a la fundació cultural i plataforma Fundación Arquia. 2018. Publicació de Casa Júlia. 2019. Publicació de Casa VN.

Galeria da arquitetura. 2018. Publicació del Centre de dia i Casal de gent gran de Blancafort, de la Casa Siena i de Casa Júlia a la plataforma Galeria da Arquitetura, de Sao Paulo, Brasil. 2019. Publicació de Casa VN.

G&G Magazine. 2019. Publicació de Casa VN a la revista italiana G&G Magazine número 13 i publicació del Centre de dia i Casal de la gent gran de Blancafort a la revista número 14.

Guia d'Arquitectura de Tarragona. 2018. Publicació de la Casa Gasset a la guia d'Arquitectura de Tarragona, s.XX, editada pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Demarcació de Tarragona.

Habitatge col·lectiu. 2002. Publicació de projectes realitzats a l'assignatura Projectes VI, del curs coordinat per Enric Steegmann i altres. Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya.

Home Adore. 2018. Publicació de Casa Júlia. 2019 Publicació de Casa VN.

INDE. 2005. Publicació de l'article 'El Govern Civil de Tarragona: un camí d'aprenentatge... del cub suprematista a la continuïtat de les vetes del parquet' a la revista INDE Informació i debat, editada pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. 

La Vanguardia. 2012. Article de Lorena Farràs a La Vanguardia sobre la Casa CL.

Living Deco. 2009. Publicació de la Casa MB a la revista Living Deco número 33. 

Metalocus. 2018. Publicació del Centre de dia i Casal de gent gran de Blancafort a la plataforma d'arquitectura Metalocus, de Madrid, Espanya.

PFC 2003-2006. 2006. Publicació del projecte final de carrera 'Complex d'activitats d'oci a Hellinikon - Atenes' al llibre PFC 2003-2006, editat per la Demarcació de Tarragona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.

Platform Architecture and Design. 2017. Publicació del Centre de dia i Casal de gent de Blancafort a la revista italiana Platform Architecture and Design, número 12, en l'article 'Senior Housing', escrit per Marta Dore. 2019. Publicació de Casa VN.

Plataforma Arquitectura. 2016. Publicació del Centre de dia i Casal de gent gran de Blancafort i de Ca Marcelo a la plataforma d'arquitectura Plataforma Arquitectura. 2017. Publicació de Casa Siena. 2018. Publicació de Casa Júlia. 2019. Publicació de Casa VN.

Rethinking the Future. 2019. Publicació de Casa VN i de Casa Júlia a la plataforma d'arquitectura Rethinking the Future, de New Delhi, India.

TAG. 2012. Publicació de l'article 'Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la llei d'urbanisme' a la revista TAG número 66, editada pel Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers d'edificació de Tarragona.

Veredes, arquitectura y divulgación2018. Publicació del Centre de dia i Casal de gent gran de Blancafort i de Casa Júlia a la plataforma d'arquitectura Veredes, arquitectura y divulgación, de Lugo, Espanya. 

VI Biennal d'Arquitectura Alejandro de la Sota. 2009. Publicació al catàleg de la Biennal de la Oficina agrícola i Secció de crèdit de La Canonja, com a obra seleccionada. 

D E S I G N  &  S O L U T I O N S 

 

Número  10 - 2019

Espanya

G U I A   D ' A R Q U I T E C T U R A   

D E   T A R R A G O N A           S. XX

2018

COAC - Demarcació de Tarragona

L I V I N G   D E C O

 

Número 33 - 2009

Espanya

A T

 

Número 6 - 2004

COAC - Demarcació de Tarragona

C O N C E P T 

 

Número 245 - 2019

Corea

P L A T F O R M   A D

 

Número 12 - 2017

Itàlia

L A   V A N G U A R D I A

 

2012

Espanya

P F C   2 0 0 3  -  2 0 0 6 

 

2007

COAC - Demarcació de Tarragona

G & G

 

Número 13 - 2019

Itàlia

T A G

 

Número 66 - 2012

COAATT

I N D E

 

2005

COAC