Casa d'en Jaume

ubicació : Tarragona

promotor : Privat

arquitecte : Guillem Carrera

arquitecte tècnic : Jose Ignacio Cacho

estructura : Jordi Masdeu

instal·lacions : Zero Consulting (Ecotec Enginyers SLP)

topografia : Altiplà Serveis Topogràfics SLP

geotència : Geotec SL

col·laboradors : Daniel Marcelo, Indibil Solans, Meritxell Anglès

constructor : Rècop Restauracions Arquitectòniques SL, Baumester SL

subcontractistes : Sarroca Electricitat, Aluminis Granollers SL, Nou Concepte Interiors SL, Oficrea SL, Luxiform Il·luminació SL, Silifoc SA

any projecte : 2017

any fi construcció : 2020

superfície : 202 m2

fotografia : Adrià Goula