Casa Lambda

Emplaçament

Planta

Alçat sud-oest

Alçat nord-est

Alçat sud-est i nord-oest

Secció longitudinal

Secció longitudinal

Seccions transversals

Axonomètrica

ubicació : Castellvell del Camp

promotor : Privat

arquitecte : Guillem Carrera

estructura : Windmill Structural Consultants

instal·lacions : Ecotec Enginyers SLP

col·laboradors : Mireia Pla, Tamara Carballal, T80 arquitectura tècnica

any projecte : 2019

any fi construcció: en construcció

superfície : 190 m2

imatges : Lara Arin