Casa PR

Emplaçament

Plantes

Alçats

Secció

Axonometria conceptual

ubicació : Sitges

promotor : Privat

arquitecte : Guillem Carrera

arquitecte tècnic : Albert Pons

estructura : Estudi Cuyas 38 SL

energia i instal·lacions : Zero Consulting (Ecotec Enginyers SLP)

topografia : CARTSIG

geotència : Centro Catalan de Geotecnia SL

col·laboradors : Daniel Marcelo, Indibil Solans, Meritxell Anglès

constructor : Construcciones Tomás Gracia SA

subcontractistes : Nou Concepte Interiors SL, Luxiform Il·luminació SL, Aluminis Granollers SL, Cal Tino Serveis de Jardineria SL

any projecte : 2016

any fi construcció : 2019

superfície : 371 m2

fotografia : José Hevia