Cases La Mora

L’edificació s’ubica a la urbanització La Mora de Tarragona, en un solar que respon a una poligonal triangular de 543,27 m2 de superfície, una pendent del 29,476%, i amb unes vistes agradables de terrenys amb vegetació mediterrània i que alhora formen part de l’entorn d’un mas.

 

Es planteja l’actuació com un exercici de projecció de dos habitatges unifamiliars aparellats amb la voluntat finalista de que aquesta tipologia edificatòria clàssica no renunciï a les directrius projectuals contemporànies.

 

Es proposa integrar la volumetria construïda amb el terreny. S’articula la seva estructura compositiva mitjançant dos nuclis de comunicacions que vertebren el projecte en dues plantes d’ús habitatge (baixa i primera) i una planta d’us comercial/aparcament (semisoterrani).

 

Els espais interiors observen les visuals obtingudes: tant les dels espais exteriors creats en el solar com les que ofereix l’entorn. La seva perspectiva interior-exterior canvia segons l’ús a què es destina cada estança.

Emplaçament

Axonometria conceptual

lloc : Tarragona

any : 2006/2010  

autor del projecte : Guillem Carrera  

col·laboradors : Eva Crespo, Xavier Aguado, Meritxell Anglès, Xavier Foraste, Lola Tous, Jordi Barreto, Edgar Argemí, Manel Mata, Pentadom Edificios Inteligentes SL

contractista : Tous Márquez SL, Construccions Salvat Jové SL  

fotografia : Cristina Serra, Guillem Carrera