Centre d'Educació Infantil i Primària Valldemur de Barberà de la Conca - ZER Conca de Barberà

Es proposa una organització espacial interior i exterior, amb un llenguatge que ajudi a llegir l’edifici tan sols observant la implantació i la volumetria.

 

Es treballa el solar i l'accés en tres nivells: el del vial, el de l'edifici i el dels patis.

 

L'esquema dels cossos de les aules dona als patis mitjançant una sèrie de porxos que actuen com a protectors de la incidència solar. El porxo del cos dels espais comuns emmarca el pati de primària i dóna accés a l'espai de major superfície del CEIP: l'espai polivalent.

 

Les aules infantils tenen un paquet de lavabos propis separats de l'aula amb una porta corredissa que permet la relació visual aula-bany i una altra porta que permet l'ús directe dels banys des de les aules exteriors annexes i del pati. La sortida directa de les aules infantils al pati es resol a través d'una fulla corredissa.

 

Es situa un eix circulatori que va d'extrem est a extrem oest del solar i que articula totes les peces docents i no docents. Una porta al mig d'aquest eix permet la segregació del paquet biblioteca-aula informàtica-aula plàstica-banys, que mitjançant un accés complementari des del carrer facilita l'ús independent per a cursos o activitats extraescolars en franges horàries divergents a les docents.

 

La funció de ròtula la realitza la peça de secretaria amb el seu armari de seguretat, ja que té un accés lligat a l'eix d'aules i un altre al pati de primària.

es · en

 Emplaçament

Planta

Alçats i seccions

ubicació : Barberà de la Conca

promotor : Generalitat de Catalunya - Departament d'Ensenyament

arquitecte : Guillem Carrera

estructura : Andreu Ibañez

instal·lacions : Lerso Enginyers

col·laboradors : Eva Crespo, Edgar Argemí, Meritxell Anglès, Xavier Foraste 

any projecte : 2007

superfície : 954 m2

fotografia : Guillem Carrera

premis i reconeixements : 1er premi del Concurs per a la nova construcció del Centre d'Educació Infantil i Primària ZER - Conca de Barberà, de Barberà de la Conca, 2006