Complex d'activitats d'oci a Atenes

Relació edifici /parc

Emplaçament singular : forma part de la franja esportiva-oci i uneix els circuits d’aigua.

El parc és un punt visual que el projecte busca observar a partir de la segona planta, en planta baixa la visual més directa és la carretera. La franja verda s’ocupa d’atenuar aquesta proximitat.

Des de l’interior de l’edifici, degut a que la pendent del parc és suau, es perceb aquest en gran part.

 

Relació edifici-passeig marítim

Punt visual final del passeig marítim i element rematador d’aquesta franja.

Connexió, continuïtat i transparència dels traçats de circulació peatonal en planta baixa.

El passeig marítim com a concepte de gaudi visual des de l’interior dels espais que integra el projecte.

Integració de l’edifici en les alineacions existents del passeig marítim i les proporcions dels edificis que en formen part.

Aportació de dos espais públics de diferent concepte al final del passeig : plaça pública i plaça semi-pública.

 

Equipament privat d’ús públic

Contacte mínim en planta baixa per evitar excessius tancaments.

Situació dels espais d’oci i de gaudi interiors de l’edifici com a concepte de captació de públic tant visual interior-exterior com a l’inversa.

Circulacions pública i privada diferenciades. Nuclis de comunicació vertical independents.

Fàcil accés peatonal i de trànsit rodat.

 

Tres franges, directrius i alineacions

La franja verda atenua l’impacte de la proximitat de la carretera.

La franja de servei adapta l’entorn existent en dos espais de gaudi i ofereix transparència en planta baixa. Conté els espais de servei del programa.

La franja d’oci gaudeix de l’entorn i dels espais creats al solar. Cada espai té uns elements de gaudi visual exterior concrets.

 

Permeabilitat, circulacions i tensions

Voluntat de permeabilitat de l’edifici en planta baixa i amb el seu entorn més directe.

Permeabilitat en l’alineació i direcció de l’espai interior de l’ordenació de la franja equipament oci.

Permeabilitat en l’alineació i direcció del passeig marítim segons l’ordenació de la franja equipament oci.

es · en

 Emplaçament

 

Plantes

 

Alçats i seccions

 

Detalls constructius

 

Maqueta

ubicació : Atenes, Grècia

autor del projecte final de carrera : Guillem Carrera

any projecte : 2004

universitat : ETSAB - UPC