Multiópticas Teixidó

Profunditat, llum, transparència, amplitud i un únic espai principal unificat són conceptes que aquest local comercial situat en planta baixa en l'Edifici del Banc Atlàntic -el més alt de la ciutat i en contacte amb carrers cèntrics-, no tenia en el seu estat anterior a l'actuació desenvolupada.

 

L'interior preexistent presentava un aparador que no permetia veure més que el que s'hi exposava, un interior fragmentat on alguns dels espais no permetien la continuïtat visual dels altres, tres nivells separats per graons (carrer, primer nivell interior i segon nivell interior) que no permetien una circulació fluïda i accessible per a tothom, una organització espacial pràcticament simètrica que concentrava sovint els clients just darrera la porta d'entrada -afectant a la circulació-, un mobiliari d'acabats i formes tradicionals de colors lleugerament foscs que feien percebre els espais petits, una il·luminació que generava una alta despesa energètica, un fals sostre col·locat per sota del necessari pel pas d'instal·lacions amb tot un seguit de formes artificials,  i una sèrie d'acabats interiors dels paviments i paraments que -conjuntament amb l'enumerat en aquest paràgraf-, no mostraven el potencial que s'endevinava que aquest local comercial destinat a òptica podia tenir.

 

L'actuació proposa eliminar les barreres arquitectòniques en planta baixa, unificar l'àrea d'atenció al públic en un únic espai diàfan multifunció, crear una asimetria organitzativa movent el taulell d'atenció al públic a la part dreta, cercar la percepció global espacial completa del local des de l'exterior per part del vianant, col·locar uns aparadors i un mobiliari funcional en els perímetres de l'espai global unificat creat de manera que no interrompin les visuals i les àrees de circulació, instal·lar un fals sostre unitari amb il·luminació led més elevat i incorporar en els paviments i paraments nous una sèrie d'acabats que pretenen ser càlids alhora que facin percebre el local comercial ampli, funcional i acollidor als clients i treballadors d'aquesta empresa.

es · en

Emplaçament

Planta

Alçats i seccions

Imatges estat inicial

ubicació : Tarragona

promotor : Multiópticas Teixidó

arquitecte : Guillem Carrera

interiorista : Josep Maria Crespi

instal·lacions : Ecotec Enginyers SLP

col·laboradors : Judit Cort

any projecte : 2014

any fi construcció : 2015

superfície : 160 m2

fotografia : Cristina Serra