Casa Els Patis

ubicació : El Catllar

promotor : Privat

arquitecte : Guillem Carrera

estructura : Windmill Structural Consultants SLP

energia i instal·lacions : Zero Consulting (Ecotec Enginyers SLP)

topografia : Àmbit i Territori SL

geotecnia : Geotec Estudis Geotècnics i Mediambientals SL

col·laboradors : Tamara Carballal, Adrià Cornet, Víctor Pérez, Meritxell Anglès

any projecte : 2022

superfície : 191 m2