Casa RJ

Habitatge de segona residència, amb possibilitat futura d’esdevenir una primera residència.

 

El volum principal de l’habitatge es situa a la segona meitat de la parcel·la, de manera centrada, per tal que la implantació de la volumetria construïda permeti la utilització de la primera part de la parcel·la com a espai lliure no edificat per activitats de dia i la utilització del fons de la parcel·la com a espai no edificat per activitats més reservades a la vista des de l’exterior de la parcel·la.

 

El volum conjunt s’edificaria aixecat 20 cm del nivell definitiu del terreny per preservar-lo de les escorrenties d’aigua de la pluja, essent aquest criteri alhora un criteri compositiu del joc volumètric que el projecte ofereix.

 

Les visuals principals que s’han considerat són els espais interiors de parcel·la que la implantació i la volumetria de l’habitatge creen; i cap a on estan dirigits els espais principals de dia i de nit i les obertures de major dimensió. Es proposa una distribució en planta baixa on la cuina, la sala d’estar i menjador, el rebost i un porxo formen la zona de dia; i dos banys, tres dormitoris i un segon porxo formen la zona de nit.

 

La fusta és un producte natural, ecològic i renovable, que a més és un aïllant tèrmic i acústic i un regulador de la humitat. Es proposa utilitzar per a la construcció d'aquest habitatge fusta de pi roig finlandès, provinent de boscos controlats i reforestats. L’aïllament tèrmic proposat és la cel·lulosa reciclada, procedent de paper de diari.

 

L’edifici ha estat projectat seguint els criteris de l’arquitectura solar passiva. L’extracció i entrada d’aire es duen a terme amb un sistema de doble flux que assegura l'extracció de l'aire viciat de la cuina, dels banys i dels lavabos i, simultàniament, recull aire nou de l'exterior i el insufla en els dormitoris i els salons. Aquest aire pot ser preescalfat mitjançant un intercanviador recuperant les calories de l'aire viciat. L'aire entra més càlid a l'hivern i augmenta l'eficàcia del sistema. A l'estiu, aporta un refrescament natural, tant de dia com de nit.

Emplaçament

Planta

 

Alçats

 

Axonometria conceptual

ubicació : El Vendrell

promotor : Privat

arquitecte : Guillem Carrera

energia i instal·lacions : Zero Consulting (Ecotec Enginyers SLP)

topografia : Jose Antonio Lopez

geotècnia : Geotec Estudis Geotècnics i Mediambientals SL

col·laboradors : Edgar Argemí, Meritxell Anglès

any projecte : 2012

superfície : 166 m2

imatges : Oriol Martin