Dar Saharay

ubicació : Tarragona

promotor : Privat

arquitecte : Guillem Carrera

estructura : Windmill Structural Consultants SLP

energia i instal·lacions : PGI Engineering

col·laboradors : Tamara Carballal, Adrià Cornet, Víctor Pérez, Meritxell Anglès

any projecte : 2022

superfície : 79 m2