EDIFICI SANTA FE

Santa Fe és un edifici d’apartaments dels anys 60 del segle XX que presenta una arquitectura d’un marcat caràcter racionalista, filla dels temps en que es va projectar i construir.

 

Més de quaranta anys sense manteniment feren necessari encarar una actuació de rehabilitació de les façanes i de la coberta de l’edifici.

 

Es planteja una actuació en l’edifici que vagi més enllà de la reparació constructiva i estructural estrictament parlant. A nivell compositiu es substitueixen les baranes per unes de disseny específic i també els porticons originals; s’aplaca la part més baixa de la façana amb un revestiment de peces de pedra Sant Vicenç, i es decideix unificar en color blanc els acabats superficials.

Es projecta dotar a l’edifici d’una imatge global i d’un llenguatge més adaptat als corrents arquitectònics actuals, combinant la utilització dels nous materials amb els existents i reforçant el caràcter racionalista original.

lloc : Cambrils

any : 2006/2011

autor del projecte : Guillem Carrera, Miquel Orellana 

col·laboradors : Ruben Heras 

contractista : Constècnia

fotografia : Guillem Carrera