Casa VN

Alella és un municipi situat entre el mar Mediterrani i la serralada litoral: en una distància relativament curta, la orografia del territori ascendeix de la cota marítima fins als 400 metres d’alçada. Degut a aquesta situació, les àrees amb pendent van ser històricament organitzades en terrasses estabilitzades amb murs de pedra, per tal de poder-se conrear. El territori fora del nucli urbà es va estructurar mitjançant àmplies finques, on en cadascuna d’elles es van edificar habitatges de grans dimensions i de divers interès arquitectònic, paisatgístic, social i patrimonial; els quals van donar nom a cadascuna de les zones o partides que ocupaven. Posteriorment, durant el segle XX, la pressió demogràfica i el canvi en l’economia van fer que apareguessin diverses urbanitzacions que van significar la fragmentació del territori.

 

El solar de l’habitatge es troba en un enclau entre una àrea fragmentada i consolidada amb edificacions construïdes recentment i una altra àrea ocupada per una finca històrica de les descrites anteriorment. De manera que transiciona entre un paisatge anterior al segle XX i un altre  propi del segle actual. En el seu estat inicial, el solar presenta una composició més pròpia del paisatge històric que del fragmentat. Trobant-se estabilitzat horitzontalment mitjançant tres murs de contenció longitudinals –direcció nord/sud-  de tres metres d’alçada cadascun, que estructuren el terreny en tres terrasses. Alhora, conté una antiga capella de pedra seca i una sèrie de vegetació i arbres propis consolidats, amb interès de ser conservats.

 

Mantenir el caràcter original del lloc esdevé la premissa principal de projecte. Conservar l’ànima i la morfologia de l’indret, preservar cadascuna d’aquelles coses que el fan característic i únic: les terrasses, els murs de contenció, els diferents elements de  vegetació preexistents i la capella de pedra seca. Es delimiten i identifiquen aquests elements a preservar en planta i una vegada delimitats, s’estableix un gàlib d’implantació respectuosa de l’habitatge directament damunt el terreny existent, de manera que la casa convisqui i es relacioni espacial i funcionalment amb aquests elements. El conjunt resultant es cerca que sigui un tot, atemporal i heterogeni, que formi part del lloc i del paisatge. Alhora, es proposa naturalitzar els espais no edificats i rehabilitar i reintegrar paisatgísticament la capella. 

 

El programa de l’habitatge consta de sala d’estar, menjador, cuina, habitacions, estudis,  banys, cinema, àrea wellness, aparcament per vehicles i espais per a emmagatzematge, serveis i instal·lacions; amb una superfície construïda resultant de 869 m2, i per tant, una mida més pròpia de les antigues cases senyorials existents al municipi d’Alella que dels habitatges construïts en el darrer mig segle.  Degut a les dimensions del programa, s’opta per una estratègia d’implantació i integració paisatgística híbrida que comprèn dos conceptes: l’harmonització i la monumentalització. L’harmonització pel que fa a utilitzar la mateixa pedra de la zona amb que està feta la capella per acabar de revestir els murs de contenció preexistents, plantar nova vegetació mediterrània en consonància amb l’existent i situar paviments de fusta i petris conjuntament amb elements d’aigua. I la monumentalització pel que fa a crear una estructura monolítica de formigó armat, suportada puntualment  per pilars d’acer i revestida de morter de calç, amb la voluntat de ser una escultura mediterrània que emergeix d’un  terreny natural que manté les seves arrels històriques. 

 

Analitzat el programa i la mida de l’habitatge requerits, s’implanta la volumetria mitjançant dues plantes en cada terrassa preexistent, concentrant les volumetries de major dimensió en les dues terrasses inferiors, de manera que la terrassa visualment més exposada tingui la volumetria menor. S’estructura la casa en quatre nivells diferenciats: les cotes 181, 184, 187 i 190. La planta cota 181 conté l’aparcament, l’espai wellness, i les àrees  d’emmagatzematge; la planta cota 184 conté la zona de dia; la planta cota 187 conté la zona nit i la planta cota 190 conté un estudi que connecta amb una terrassa verda transitable. Cadascuna de les estances es focalitza vers les diverses visuals que ofereix el paisatge: el mar, la vall, els camps d’olivers i el petit estany veí. Pel que fa als murs de pedra preexistents, una vegada rehabilitats i recoberts de pedra seca de la zona, travessen la casa coincidint amb els espais més rellevants. Les cobertes s’enjardinen amb diversos graus d’inclinació, amb la voluntat de recollir  visualment el paisatge, pretenent formar-ne part i pretenent també que a vista d’ocell no es percebi la presència de la casa, sinó un terreny completament naturalitzat.

 

La pròpia estructura de l’habitatge aporta solucions d’arquitectura solar passiva, mitjançant porxos de diferents dimensions i pèrgoles de bigues de fusta en façana sud. L’aigua de pluja de les cobertes enjardinades es recull en dipòsits enterrats i es reutilitza per al rec de l’àrea enjardinada no edificada. Alhora, l’habitatge integra un sistema de climatització mitjançant tecnologia aerotèrmica i ventilació de doble flux, que conjuntament amb l’aïllament tèrmic natural de les cobertes, la domòtica , el propi sistema constructiu i l’estudi exhaustiu de la composició de les diferents pells de l’edifici, han fet que aquest habitatge hagi obtingut una certificació energètica A.

 

L’equipament de l’habitatge es resol incorporant mobiliari integrat que potencia els espais dels que en forma part. Pel que fa a la materialitat final, es proposa que aquesta generi un habitatge acollidor, amable i connectat amb l’exterior. Fet que s’aconsegueix  mitjançant obertures i un paviment amb textura pètria que travessa l’habitatge de fora a dins i de dins a fora, i l’ús de colors neutres i fustes càlides per a la resta de materials. 

Emplaçament

 Plantes


 Alçats


Seccions

 Axonometria conceptual

ubicació : Alella

promotor : Privat

arquitecte : Guillem Carrera

arquitecte tècnic : Albert Pons

estructura : Estudi Cuyas 38 SL

energia i instal·lacions : Zero Consulting (Ecotec Enginyers SLP)

domòtica : Pentadom Edificios Inteligentes SL

topografia : Altiplà Serveis Topogràfics SLP

geotecnia : Geotec Estudis Geotècnics i Mediambientals SL

coberta vegetal Zinco Cubiertas Ecológicas SL

col·laboradors : Daniel Marcelo, Indibil Solans, Lara Arin, Meritxell Anglès

constructor : Garcia Riera SL

subcontractistes : Massoni SL, Nou Concepte Interiors SL, Soloconfort SLU,  Alumilux & Metal.lux, Oficrea SL, Luxiform Il·luminació SL, Inelsa Zener, Dexofocus

any projecte : 2014

any fi construcció : 2018

superfície : 869 m2

fotografia : Adrià Goula

publicacions : Archdaily, Archello, ArchidiariesArchilovers, Architectural Digest EspañaArchitizer, Archivoice, A&C Architecture and Culture Magazine, Casalibrary, Concept 252, Designbox, Design & Solutions, Galeria da Arquitectura, G&G 13, Home Adore, Home StratosphereHouzz, Innova/apc20, Jung, Plataforma Arquitectura, Platform Architecture and Design, Rethinking the Future

premis i reconeixements : Projecte Destacat Architizer 2019, Premi Best Project Archilovers 2019, Segon premi II Smart Technology Forum Barcelona 2019, Nominat 2020 Building of the Year Awards, Premi Best of Houzz Design 2020, Nominat Premios Obra del Año 2020Menció Honorífica Architecture Masterprize 2021