Centre de dia i Casal de gent gran de Blancafort

Un edifici social necessari per a la gent gran del poble de Blancafort y els seus municipis veïns. 

 

L'observació inicial del solar i del seu entorn va portar a considerar, que el futur edifici no havia de resoldre només un programa i unes necessitats d'un edifici aïllat, sinó que havia d'ajudar a consolidar el teixit urbà més proper, alhora que crear una entrada al municipi amb personalitat i caràcter públic propis.

 

La implantació volumètrica de l’edifici proposa els següents conceptes:

· Donar accés a l’edifici des del carrer Raval de Montblanc, obrint part del mur de contenció preexistent.

· Convertir el mur de contenció preexistent en el sòcol de l'edifici.

· Implantar l'edifici sobre aquest sòcol, obrint-lo als tres carrers que envolten l’emplaçament i també obrint-lo a la part més estreta del solar, on s'hi crea una plaça, una zona verda pública i un parc de salut.

· Crear un nucli d'accés i de comunicacions comú que serveixi per als dos equipaments que formen part de l’edifici : el centre de dia i el casal de gent gran.

· Aportar un pati interior per a cadascun dels dos equipaments públics.

 · Ser un edifici que sigui identificat pels usuaris com la silueta que dóna caràcter a l'entrada del municipi; amb la voluntat que es percebi que la seva implantació s’ha fet de manera respectuosa amb la resta d’edificacions que formen part del nucli urbà i amb la història i personalitat del municipi.

 

La planta de l’edifici respon a dues idees principals :

· El Casal de Gent Gran dirigeix el seu espai principal cap al paisatge pròxim i llunyà que l’envolta, amb  la voluntat que les persones grans que encara no precisen assistència en el seu dia a dia utilitzin els espais d’aquest equipament de manera activa.

 · El Centre de Dia dirigeix el seu espai principal a un pati interior de major dimensió. Amb la voluntat que les persones que precisen d’una assistència diària, disposin d’uns espais interiors de caràcter més privat, no tant oberts a l’exterior i més pensats per al recolliment i un dia a dia d’activitat més pausada.

 

Els materials de construcció emprats a l’exterior responen a la voluntat que no precisin un manteniment continuat. La possible percepció del formigó vist com un material fred, s’equilibra amb els acabats càlids que aporten la fusta, l’acer corten i la pedra que revesteix el sòcol del mur (utilitzada en diversos indrets del mateix municipi) i amb les àrees de vegetació i de salut projectades. 

Pel que fa als acabats interiors, aquests pretenen aportar als usuaris la calidesa necessària per a que gaudeixin d’un edifici concebut per fer més confortable la darrera etapa de la seva vida.

 

L'edifici ha estat construït segons els criteris d'arquitectura solar passiva. Cadascun dels espais de l'edifici té la possibilitat de ventilar de manera creuada, ja que tots els espais tenen obertura tant a façana exterior com en els patis interiors. Pel que fa a la minimització de la demanda energètica, s'ha tractat des d'un primer punt de vista mitjançant la creació d'un envolupant (pell de l'edifici) amb un gruix tèrmic composat per un mínim de cinc capes i 40-45 centímetres de gruix, establint una inèrcia tèrmica en concordança amb el clima on s'ubica l'edifici. Des d'un segon punt de vista s'ha tractat mitjançant un sistema de climatització integrat i global en l'edifici que aprofita l'energia solar per a la reducció del consum elèctric. Alhora, l'extracció i entrada d'aire nou es duen a terme mitjançant un sistema de doble flux que assegura l'extracció de l'aire viciat de les cuines i lavabos, i simultàniament, recull aire nou de l'exterior (controlant-ne la humitat ambiental) i l'insufla als espais polivalents i administratius, essent aquests aires filtrats.

 

Pel que fa als materials utilitzats en la construcció d'aquest edifici, s'han utilitzat materials senzills, de procedència natural i de proximitat, amb la voluntat que l'impacte mediambiental i paisatgístic de l'edifici sigui el menor possible.

 Emplaçament

Plantes

 Alçats i seccions

 Detall constructiu

 Axonometria conceptual

 Imatges maqueta

ubicació : Blancafort

promotor : Ajuntament de Blancafort

arquitecte : Guillem Carrera

arquitecte tècnic : Albert Pons

estructura : Estudi Cuyas 38 SL

col·laboradors : Eva Crespo, Meritxell Anglès, Xavier Foraste 

constructor : Betaconkret SA

subcontractistes : Oficrea SL, Nou Concepte Interiors SL

any projecte : 2008

any fi construcció : 2014

any fi acondicionament interior i entrada en funcionament del Centre de dia : 2018

superfície : 647 m2

fotografia : Adrià Goula

publicacions : AECCafé, Archdaily, Archello, ArchidiariesArchiloversArchitecture Masterprize, Architizer, ArchivoiceArquineArquitectura VivaConcept 245, Concept 252, DesignboxDezeen, Divisare, Galeria da Arquitetura, G&G 14, Houzz, Metalocus, Plataforma Arquitectura, Platform Architecture and Design 12, Rethinking the Future, Stepienybarno, Veredes, XXI MagazineZerobeyond

premis i reconeixements : Projecte Destacat Architizer 2016, Nominat 2017 Building of the Year Awards, Nominat Premios Obra del Año 2017, Seleccionat Dezeen Awards 2019, Menció Honorífica Architecture Masterprize 2020, Finalista Architizer A+ Awards 2021Premi Eduwik Architecture Excellence Awards 2022Finalista 12th Idea-Tops International Space Design Awards 2022