Casa GLAG

Es planteja, per part d'una família en creixement, la necessitat d'ampliar un habitatge de tres habitacions i 85 m2 útils mitjançant l'addició d'un segon habitatge, originalment de dues habitacions i 60 m2 útils. La premissa principal que ha de tenir el projecte tracta de que la família pugui seguir vivint-hi durant el transcurs de l'obra.

 

L'anàlisi de la morfologia de l'habitatge original posa en relleu que si bé la zona de nit presentava una distribució funcional de tres habitacions i dos banys amb una circulació mínima i unes mides adequades, la zona de dia presentava una excessiva compartimentació i una mida comparativament petita. Fets pels quals, s'opta per mantenir la zona de nit i reformar i ampliar la zona de dia, a excepció de la cuina.

 

El segon habitatge es trobava dividit en diverses estances de petita dimensió, i presentava una distribució que no permetia un encaix adequat amb el primer habitatge. És per això que, davant del canvi radical d'espais que planteja l'ampliació de la zona de dia, es descarta conservar cap tipus d'element, buidant l'habitatge completament com a pas previ a l'aixecament de la nova distribució, a excepció del paviment de fusta natural, que es preserva per a ser tornat a col·locar.

 

El programa sol·licitat pel client en l'àrea on es decideix actuar constava d'una sala d'estar-menjador més amplia que l'existent, un estudi, un espai de neteja polivalent, una habitació principal amb bany propi i un espai d'emmagatzematge.

 

Es decideix emfatitzar la horitzontalitat amb la que l'habitatge es relaciona amb l'exterior creant una àmplia zona de dia i un estudi separats només per elements de vidre mòbils i cortines, que permeten unir o dividir visual i acústicament ambdós espais quan és necessari. D'aquesta manera es crea un espai d'àmplia percepció visual i continuïtat que fa que la zona de dia esdevingui un espai neuràlgic, lluminós i ampli, que aprofita al màxim possible la geometria per assumir els usos requerits. Dins la zona de dia es situa també l'espai de neteja polivalent, tancat amb divisòries fixes i mòbils de vidre translúcid amb una funció dual: la pròpia, alhora que esdevenir una caixa de llum quan aquest espai es tanca després del seu ús. 

 

Finalment, i en contacte amb la terrassa de major dimensió, s'ubica l'habitació principal i el seu bany, separats de les altres estances per armaris amb portes integrades, de manera que en tota la zona on s'intervé no existeixen espais de circulació ni envans. Les divisions dels espais es fan mitjançant vidres o armaris estratègicament repartits de manera que permeti no haver de crear un espai d'emmagatzematge, alhora que ha permès habilitar la possibilitat de ventilació creuada al disposar l'habitatge resultant d'una segona façana amb una orientació diferent.

 

L'habitatge resultant obté una zona de dia singular, una cuina, quatre habitacions i tres banys, repartits de manera que la zona de dia separa l'habitació principal de la resta. Pel que fa la materialitat, s'opta per complementar el paviment de fusta existent amb tonalitats neutres, plantes, una llar de foc i diferents elements de mobiliari o il·luminació, de manera que es generi un habitatge acollidor, alhora que amb una percepció àmplia dels espais. 

 Emplaçament

Planta estat inicial

Planta estat final

 Seccions

Axonometria conceptual

Imatges estat inicial

ubicació : Tarragona

promotor : Privat

arquitecte : Guillem Carrera

col·laboradors : Lorena Lamberto, Lara Arin 

constructor : Baumester SL

subcontractistes : Oficrea SL, Luxiform Il·luminació SL, La Casa Interiors de Fusta SL, Mantenimientos Comunitarios Tarraco SL, Citysens Designs SL, Oleguer Roigé Instalacions, Nou Concepte Interiors SL, Silifoc SA, Florentin Ebanistas SL

any projecte : 2018

any fi construcció : 2019

superfície : 145 m2

fotografia : José Hevia

publicacions : AECCafé, Archello, ArchiloversArchitizer, Concept 252, Designbox, Home Adore, Houzz, Interiores Minimalistas, Jung, StepienybarnoXII Biennal Alejandro de la Sota