Pista Jardí de Maçanet de la Selva

ubicació : Maçanet de la Selva

promotor : Ajuntament de Maçanet de la Selva

arquitecte : Guillem Carrera

col·laboradors : Mireia Pla, Tamara Carballal

any projecte : 2020

superfície : 210 m2

imatges: Beta collective