Casa CL

Aitona és un municipi situat a la plana de Lleida, en un entorn destinat majoritàriament a l'activitat agrícola i al món rural.

 

El solar on es situa l’habitatge es troba en un extrem del nucli urbà, en una àrea destinada a ser ocupada per habitatges unifamiliars. En aquest sector del poble també hi trobem construccions d'ús agrícola preexistents, de manera que el solar transiciona entre un paisatge urbà i un altre propi del sòl rústec.

 

El volum de la casa es proposa en forma de U, de manera que estructuri i jerarquitzi la relació dels seus espais interiors amb l'exterior. Amb la voluntat que els espais principals com són la sala d'estar-menjador, la cuina i el dormitori principal participin i contactin directament amb la terrassa i amb l'espai lliure d'edificació de la parcel·la de major mida. Mentre que els espais secundaris tals com les habitacions de convidats, els banys i la zona d'accés a la casa (tant per vehicles com a peu) es dirigeixin a la resta d'espai no edificat del solar, que és d'una mida menor, pròpia dels espais de separació obligatoris a límits de parcel·la.   

 

Es proposa una distribució en planta baixa on la cuina, la sala d’estar-menjador, el rebost i un bany formen la zona de dia; i tres dormitoris i un segon bany formen la zona de nit.

 

La fusta és un producte natural, ecològic i renovable, alhora que un aïllant tèrmic i acústic; i un regulador de la humitat. S'ha utilitzat per a la construcció d'aquest habitatge fusta de pi roig finlandès, provinent de boscos controlats i reforestats. Tant per a l'estructura com pels tancaments i divisòries. L’aïllament tèrmic utilitzat es la cel·lulosa reciclada, procedent de paper de diari. 

 

L’edifici ha estat realitzat seguint els criteris de l’arquitectura solar passiva. L’extracció i entrada d’aire es duen a terme amb un sistema de doble flux que assegura l'extracció de l'aire viciat de la cuina, dels banys i dels lavabos. Simultàniament, recull aire nou de l'exterior i l'insufla en els dormitoris i sala d'estar. Aquest aire pot ser preescalfat mitjançant un intercanviador recuperant les calories de l'aire viciat. L'aire nou i l'aire extret són filtrats. L'aire nou entra havent prèviament circulat per un pou canadenc compost d'un circuit enterrat. Entra més càlid a l'hivern i augmenta l'eficàcia del sistema. A l'estiu, aporta un refrescament natural, tant de dia com de nit.

 

Pel que fa a la materialitat, es proposa que aquesta generi un habitatge acollidor, amable i connectat amb l’exterior, mitjançant obertures i l’ús de colors neutres i fustes càlides.

 Emplaçament

 Plantes

 

Alçats

 

Seccions

 Axonometria conceptual

ubicació : Aitona

promotor : Privat

arquitecte : Guillem Carrera

arquitecte tècnic : Jose Ignacio Cacho

instal·lacions : Natxo Baños

energia : Jordi Barreto

topografia : Top Ten SL 

geotècnia : Geotec Estudis Geotècnics i Mediambientals SL

col·laboradors : Edgar Argemí, Meritxell Anglès

constructor : Casas Ecotec

any projecte : 2011

any fi construcció : 2014

superfície : 122 m2

fotografia : Casas Ecotec, Guillem Carrera

publicacions : ArchidiariesConcept 252, La Vanguardia