Casa CL

El volums de l’habitatge es situen per tal que creïn uns espais semi-interiors i exteriors que visualment des de la casa es vagin obrint fins a arribar a la part de la parcel·la lliure de volum edificat i ocupació. Es cerca que els espais exteriors pròxims a l’habitatge tinguin unes dimensions mínimes per a poder ser utilitzats com a tals, restant com a corredors exteriors de servei de les diferents estances que hi tindran sortida.

 

Es proposa una distribució en planta baixa on la cuina, la sala d’estar i menjador, el rebost i un bany formen la zona de dia; i un altre bany i tres dormitoris formen la zona de nit.

 

La fusta és un producte natural, ecològic i renovable, que a més és un aïllant tèrmic i acústic i un regulador de la humitat. S'ha utilitzat per a la construcció d'aquest habitatge fusta de pi roig finlandès, provinent de boscos controlats i reforestats. L’aïllament tèrmic utilitzat es la cel·lulosa reciclada, procedent de paper de diari.

 

L’edifici ha estat realitzat seguint els criteris de l’arquitectura solar passiva : amb la façana principal orientada a sud.

 

L’extracció i entrada d’aire es duen a terme amb un sistema de doble flux que assegura l'extracció de l'aire viciat de la cuina, dels banys i dels lavabos i, simultàniament, recull aire nou de l'exterior i el insufla en els dormitoris i els salons. Aquest aire pot ser preescalfat mitjançant un intercanviador recuperant les calories de l'aire viciat. L'aire nou i l'aire extret són filtrats. L'aire nou entra a la central DF havent prèviament circulat per un pou canadenc compost d'un circuit enterrat. L'aire entra més càlid a l'hivern i augmenta l'eficàcia del sistema. A l'estiu, aporta un refrescament natural, tant de dia com de nit.

 Emplaçament

 Plantes

 

Alçats

 

Seccions

 Axonometria conceptual

lloc : Aitona

any : 2011/2014

autor del projecte : Guillem Carrera

col·laboradors : Edgar Argemí, Meritxell Anglès, Emili Pascual, Jordi Toda, Jordi Barreto, José Ignacio Cacho, Natxo Baños

contractista : Casas Ecotec

fotografia : Casas Ecotec, Guillem Carrera