C A S E S   L A   M O R A

a r q u i t e c t u r a 

L’edificació s’ubica a la urbanització La Mora de Tarragona, en un solar que respon a una poligonal triangular de 543,27 m2 de superfície, una pendent del 29,476%, i amb unes vistes agradables de terrenys amb vegetació mediterrània i que alhora formen part de l’entorn d’un mas.

 

Es planteja l’actuació com un exercici de projecció de dos habitatges unifamiliars aparellats amb la voluntat finalista de que aquesta tipologia edificatòria clàssica no renunciï a les directrius projectuals contemporànies.

 

Es proposa integrar la volumetria construïda amb el terreny. S’articula la seva estructura compositiva mitjançant dos nuclis de comunicacions que vertebren el projecte en dues plantes d’ús habitatge (baixa i primera) i una planta d’us comercial/aparcament (semisoterrani).

 

Els espais interiors observen les visuals obtingudes: tant les dels espais exteriors creats en el solar com les que ofereix l’entorn. La seva perspectiva interior-exterior canvia segons l’ús a què es destina cada estança.

lloc : Tarragona

any : 2006/2010  

autor del projecte : Guillem Carrera  

col·laboradors : Eva Crespo, Xavier Aguado, Meritxell Anglès, Xavier Foraste, Lola Tous, Jordi Barreto, Edgar Argemí, Manel Mata

contractista : Tous Márquez S.L., Construccions Salvat Jové S.L.  

fotografia : Cristina Serra, Guillem Carrera