Cases La Mora

L’edificació s’ubica a la urbanització La Mora de Tarragona, en un solar que respon a una poligonal triangular de 543,27 m2 de superfície, una pendent del 29,476%, i amb unes vistes agradables de terrenys amb vegetació mediterrània i que alhora formen part de l’entorn d’un mas.

 

Es planteja l’actuació com un exercici de projecció de dos habitatges unifamiliars aparellats amb la voluntat finalista de que aquesta tipologia edificatòria clàssica no renunciï a les directrius projectuals contemporànies.

 

Es proposa integrar la volumetria construïda amb el terreny. S’articula la seva estructura compositiva mitjançant dos nuclis de comunicacions que vertebren el projecte en dues plantes d’ús habitatge (baixa i primera) i una planta d’us comercial/aparcament (semisoterrani).

 

Els espais interiors observen les visuals obtingudes: tant les dels espais exteriors creats en el solar com les que ofereix l’entorn. La seva perspectiva interior-exterior canvia segons l’ús a què es destina cada estança.

Emplaçament

Plantes

Alçats

Seccions

Axonometria conceptual

ubicació : Tarragona

promotor : Privat

arquitecte : Guillem Carrera

arquitecte tècnic : Meritxell Anglès, Manel Mata

estructura : Xavier Aguado

energia i instal·lacions : Jordi Barreto, Eva Crespo

domòtica : Pentadom Edificios Inteligentes SL

col·laboradors : Eva Crespo, Meritxell Anglès, Xavier Foraste, Lola Tous, Edgar Argemí

constructor : Tous Márquez SL, Construccions Salvat Jové SL  

any projecte : 2006

any fi construcció : 2010  

superfície : 743 m2

fotografia : Cristina Serra, Guillem Carrera

publicacions : Concept 252